Truy cập nội dung luôn

Thống nhất chỉ tiêu quy hoạch 3 loại rừng

Ngày 30/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3014/UBND-CNNXD về thống nhất chỉ tiêu quy hoạch 3 loại rừng
Xem chi tiết Công văn số 3014/UBND-CNNXD tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn