Truy cập nội dung luôn

Thực hiện dự án Khu đô thị Xanh Phổ Yên

Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2089/UBND-TH về việc thực hiện dự án Khu đô thị Xanh Phổ Yên.
Xem chi tiết Công văn số 2089/UBND-TH tại đây
Phòng BT&TS
thainguyen.gov.vn