Truy cập nội dung luôn

Thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ

Ngày 30/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3022/UBND-KGVX về việc thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.
Xem chi tiết Công văn số 3022/UBND-KGVX tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn