Truy cập nội dung luôn

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2020 và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 - 2025”

Ngày 15/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2669/UBND-KGVX về tiếp tục thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2020 và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 - 2025”.
Xem chi tiết Công văn số 2669/UBND-KGVX tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn