Truy cập nội dung luôn

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022

Ngày 17/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2031/UBND-CNNXD về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022
Xem chi tiết Công văn số 2031/UBND-CNNXD tại đây
Phòng BT&TS
thainguyen.gov.vn