Truy cập nội dung luôn

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022

Ngày 17/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn sô 2034/UBND-CNNXD vê việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022
Xem chi tiết Công văn sô 2034/UBND-CNNXD tại đây
Phòng BT&TS
thainguyen.gov.vn