Truy cập nội dung luôn

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 08/6/2022 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022

Ngày 23/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2827/UBND-TH về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 08/6/2022 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022.
Xem chi tiết Công văn số 2827/UBND-TH tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn