Truy cập nội dung luôn

Triển khai các dự án giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Ngày 29/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2974/UBND-KGVX về triển khai các dự án giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Xem chi tiết Công văn số 2974/UBND-KGVX tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn