Truy cập nội dung luôn

Triển khai Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh

Ngày 27/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2921/UBND-KGVX về triển khai Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh.
Xem chi tiết Công văn số 2921/UBND-KGVX tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn