Truy cập nội dung luôn

Triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Ngày 21/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2786/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Xem chi tiết Công văn số 2786/UBND-KGVX tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn