Truy cập nội dung luôn

Triển khai thực hiện Quyết định Thủ tướng Chính phủ về xây dựng mô hình công dân học tập

Ngày 14/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2635/UBND-KGVX về triển khai thực hiện Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Xem chi tiết Công văn số 2635/UBND-KGVX tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn