Truy cập nội dung luôn

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Ngày 30/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3032/UBND-NC về triển khai thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
Xem chi tiết Công văn số 3032/UBND-NC tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn