Truy cập nội dung luôn

Chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

24-06-2022

Ngày 23/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2859/UBND-TH về việc chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 08/6/2022 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022

24-06-2022

Ngày 23/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2827/UBND-TH về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 08/6/2022 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022.

Triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

24-06-2022

Ngày 21/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2786/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

23-06-2022

Ngày 22/6/2022, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại cuộc họp giao ban ngày 16/6/2022

22-06-2022

Ngày 16/6/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 83/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại cuộc họp giao ban ngày 16/6/2022.

Triển khai thí điểm kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

21-06-2022

Ngày 17/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2709/UBND-CNNXD về việc triển khai thí điểm kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chỉ thị về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

20-06-2022

Ngày 15/6, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 8/CT-UBND về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Triển khai thực hiện Quyết định Thủ tướng Chính phủ về xây dựng mô hình công dân học tập

20-06-2022

Ngày 14/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2635/UBND-KGVX về triển khai thực hiện Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Phê duyệt danh sách công chức, viên chức, người lao động của các sở, ban, ngành; doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên.

16-06-2022

Ngày 08/06/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1221/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức, người lao động của các sở, ban, ngành; doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2020 và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 - 2025”

16-06-2022

Ngày 15/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2669/UBND-KGVX về tiếp tục thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2020 và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 - 2025”.

Tập trung thúc đẩy sử dụng các nền tảng số trên địa bàn

16-06-2022

Ngày 15/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2666/UBND-KGVX về tập trung thúc đẩy sử dụng các nền tảng số trên địa bàn

Thực hiện một số nhiệm vụ của Đề án 06

16-06-2022

Ngày 15/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2660/UBND-NC về thực hiện một số nhiệm vụ của Đề án 06.

Tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp nhằm kiểm soát tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

15-06-2022

Ngày 14/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2634/UBND-TH về tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp nhằm kiểm soát tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh trong dịp cao điểm từ ngày 15/6-15/7/2022

15-06-2022

Ngày 14/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2628/UBND-CNNXD về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh trong dịp cao điểm từ ngày 15/6-15/7/2022

Giao nhiệm vụ tham dự và phục vụ Kỳ họp thứ sáu (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

14-06-2022

Ngày 13/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2605/UBND-TH về giao nhiệm vụ tham dự và phục vụ Kỳ họp thứ sáu (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thực hiện tốt nhiệm vụ số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính

14-06-2022

Ngày 13/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2597/UBND-TTPVHCC về thực hiện tốt nhiệm vụ số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng hiệu quả và tăng cường phòng chống hành vi lạm dụng, trục lợi kinh phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

14-06-2022

Ngày 13/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2596/UBND-KGVX về thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng hiệu quả và tăng cường phòng chống hành vi lạm dụng, trục lợi kinh phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại phiên họp thứ 11, UBND tỉnh Thái Nguyên

14-06-2022

Ngày 10/6, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 80/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại phiên họp thứ 11, UBND tỉnh Thái Nguyên

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại cuộc họp giao ban ngày 08/6/2022

14-06-2022

Ngày 10/6, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 79/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại cuộc họp giao ban ngày 08/6/2022

Triển khai thực hiện Kết luận số 94/KL-TTr ngày 06/5/2022 của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

11-06-2022

Ngày 10/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2572/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Kết luận số 94/KL-TTr ngày 06/5/2022 của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.