Truy cập nội dung luôn

Công văn về việc tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp

29-12-2017

Ngày 28/12, UBND tỉnh có Công văn số 5964/UBND-KSTT về việc tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Công văn chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô, Tết Nguyên đán và lễ hội đầu năm 2018

27-12-2017

Ngày 25/12, UBND tỉnh có Công văn số 5894/UBND-NC chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô, Tết Nguyên đán và lễ hội đầu năm 2018.

Công văn về việc rà soát, bổ sung quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035

27-12-2017

Ngày 26/12, UBND tỉnh có Công văn số 5903/UBND-QHXD về việc rà soát, bổ sung quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035.

Công văn chỉ đạo điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông tại Km43+200, Quốc lộ 3, địa phận phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên

26-12-2017

Ngày 26/12, UBND tỉnh có Công văn số 5901/UBND-CNN chỉ đạo điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông tại Km43+200, Quốc lộ 3, địa phận phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên.

Công văn về việc cử đầu mối tiếp nhận, bàn giao tài khoản khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp

25-12-2017

Ngày 25/12, UBND tỉnh có Công văn số 5890/UBND-KSTT về việc cử đầu mối tiếp nhận, bàn giao tài khoản khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Kế hoạch Thực hiện bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2017 và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

22-12-2017

Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND Thực hiện bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2017 và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Công văn thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

21-12-2017

Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5830/UBND-CNN thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

Công văn tăng cường tiết kiệm điện theo Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

20-12-2017

Ngày 19/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5789/UBND-CNN tăng cường tiết kiệm điện theo Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân năm 2018.

20-12-2017

Ngày 19/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5785/UBND-CNN đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân năm 2018.

Công văn về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2017.

20-12-2017

Ngày 19/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5795/UBND-KT về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2017.

Công văn chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

19-12-2017

Ngày 04/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5492/UBND-NC về việc triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Công văn chỉ đạo thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002-2017.

19-12-2017

Ngày 04/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5459/UBND-CNN về việc thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002-2017.

Công văn về việc thực hiện chế độ báo cáo vận hành công trình cấp nước Công văn về việc thực hiện chế độ báo cáo vận hành công trình cấp nước.

19-12-2017

Ngày 04/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5462/UBND-QHXD về việc thực hiện chế độ báo cáo vận hành công trình cấp nước.

Công văn chỉ đạo tăng cường phòng, chống ngộ độc thực phẩm.

19-12-2017

Ngày 04/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5467/UBND-KGVX về việc tăng cường phòng, chống ngộ độc thực phẩm.

Công văn chỉ đạo kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh của Báo điện tử Pháp luật Việt Nam.

19-12-2017

Ngày 04/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5471/UBND-TH về việc kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh của Báo điện tử Pháp luật Việt Nam.

Công văn chỉ đạo kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh của Báo điện tử Gia đình & Xã hội.

19-12-2017

Ngày 04/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5472/UBND-TH về việc kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh của Báo điện tử Gia đình & Xã hội.

Công văn triển khai sản xuất, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020.

19-12-2017

Ngày 18/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5683/UBND-CNN triển khai sản xuất, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020.

Công văn về việc giải quyết tình trạng công dân tập trung khiếu nại, tố cáo phức tạp.

19-12-2017

Ngày 18/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5692/UBND-BTCD về việc giải quyết tình trạng công dân tập trung khiếu nại, tố cáo phức tạp.

Công văn về việc trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

19-12-2017

Ngày 18/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5700/UBND-KGVX về việc trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018.

19-12-2017

Ngày 13/12, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018.