Truy cập nội dung luôn

Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

22-02-2022

Ngày 22/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 603/UBND-TH về việc đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Triển khai Quyết định số 678/QĐ-BNN-TCTL ngày 21/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

22-02-2022

Ngày 22/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 606/UBND-CNNXD về việc triển khai Quyết định số 678/QĐ-BNN-TCTL ngày 21/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Triển khai Quyết định số 678/QĐ-BNN-TCTL ngày 21/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

22-02-2022

Ngày 22/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 606/UBND-CNNXD về việc triển khai Quyết định số 678/QĐ-BNN-TCTL ngày 21/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Triển khai thực hiện nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2022 và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

13-02-2022

Ngày 10/2/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 460/UBND-TH về việc triển khai thực hiện nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2022 và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Không tổ chức cầu truyền hình trực tiếp Lễ giao nhận quân năm 2022

10-02-2022

Ngày 9/2/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 446/UBND-NC về việc không tổ chức cầu truyền hình trực tiếp Lễ giao nhận quân năm 2022.

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên

10-02-2022

Ngày 17/01/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 03/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên.

Triển khai các thông báo tuyển sinh chương trình học bổng của Ba Lan và U-crai-na

10-02-2022

Ngày 08/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 434/UBND-KGVX triển khai các thông báo tuyển sinh chương trình học bổng của Ba Lan và U-crai-na.

Kế hoạch thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030

08-02-2022

Ngày 7/2/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030.

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Thái Nguyên năm 2022

08-02-2022

Ngày 7/2/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Thái Nguyên năm 2022.

Triển khai thực hiện lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

08-02-2022

Ngày 7/2/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 428/UBND-NC về việc triển khai thực hiện lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử.

Triển khai thực hiện Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế

08-02-2022

Ngày 7/2/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 427/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế.

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

08-02-2022

Ngày 27/1/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

08-02-2022

Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4383/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.