Truy cập nội dung luôn

Tăng cường các giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em

07-02-2022

Ngày 12/1/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 118/UBND-KGVX về việc tăng cường các giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Thông báo về việc cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

07-02-2022

Ngày 11/1/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 02/TB-UBND về việc cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan

07-02-2022

Ngày 11/1/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 94/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

07-02-2022

Ngày 05/01/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

Kế hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022

07-02-2022

Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 246/KH-UBND phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022.

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022

07-02-2022

Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 243/KH-UBND tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022,

Triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045

30-01-2022

Ngày 28/01/2022, UBND tỉnh đã banh hành Công văn số 405/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Tăng cường công tác quản lý đấu thầu, đấu giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

30-01-2022

Ngày 28/01/2022, UBND tỉnh đã banh hành Công văn số 398/UBND-TH về việc tăng cường công tác quản lý đấu thầu, đấu giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Triển khai thực hiện Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025

30-01-2022

Ngày 28/01/2022, UBND tỉnh đã banh hành Công văn số 402/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025.

Triển khai Quyết định số 40/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

30-01-2022

Ngày 28/01/2022, UBND tỉnh đã banh hành Công văn số 409/UBND-KGVX về việc triển khai Quyết định số 40/2021/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Triển khai thực hiện Công văn số 413/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

30-01-2022

Ngày 28/01/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 415/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Công văn số 413/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 20/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân

29-01-2022

Ngày 28/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 419/UBND-KGVX về việc thực hiện Chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại cuộc họp giao ban ngày 17/01/2022

28-01-2022

Ngày 18/01/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 07/TB-UBND thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại cuộc họp giao ban ngày 17/01/2022.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BTC của Bộ Tài chính

28-01-2022

Ngày 20/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 252/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2021

28-01-2022

Ngày 20/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 269/UBND-TH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2021.

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản liên quan đến các ngân hàng, cửa hàng kinh doanh

28-01-2022

Ngày 21/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 272/UBND-NC về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản liên quan đến các ngân hàng, cửa hàng kinh doanh.

Tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

28-01-2022

Ngày 21/01/2022,UBND tỉnh ban hành Công văn số 278/UBND-CNN&XD về việc tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam

28-01-2022

Ngày 30/12/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6674/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Chỉ thị Công tác quốc phòng địa phương năm 2022

28-01-2022

Ngày 26/01/2022, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND Chỉ thị Công tác quốc phòng địa phương năm 2022.