Truy cập nội dung luôn

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ

28-01-2022

Ngày 26/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 327/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ.

Thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

28-01-2022

Ngày 26/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 329/UBND-NC về việc thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Đảm bảo an toàn, an ninh tại Trạm thu phí Km72 + 930 tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới.

28-01-2022

Ngày 26/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 330/UBND-CNN&XD về việc đảm bảo an toàn, an ninh tại Trạm thu phí Km72 + 930 tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới.

Triển khai cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2022

28-01-2022

Ngày 26/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 332/UBND-KGVX về việc triển khai cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2022.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19

28-01-2022

Ngày 27/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 341/UBND-CN về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, đảm bảo vệ sinh môi trường trong dịp Tết Âm lịch năm 2022

28-01-2022

Ngày 27/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 358/UBND-CNN&XD về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, đảm bảo vệ sinh môi trường trong dịp tết Âm lịch năm 2022.

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân năm 2022

28-01-2022

Ngày 27/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 369/UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân năm 2022.

Triển khai các thông báo tuyển sinh chương trình học bổng của Liên bang Nga và Nhật Bản

28-01-2022

Ngày 13/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 145/UBND-KGVX về việc triển khai các thông báo tuyển sinh Chương trình học bổng của Liên bang Nga và Nhật Bản.

Tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục và đào tạo

27-01-2022

Ngày 27/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 350/UBND-KGVX về việc xem xét, tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại Phiên họp thứ 5 - UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026

25-01-2022

Ngày 19/01/2022, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thứ 5 (trực tuyến) để triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Triển khai về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Cấm tạm thời người và các loại phương tiện lưu thông qua cầu treo Bến Oánh và cấm tạm thời xe ô tô lưu thông qua cầu Bến Giềng

25-01-2022

Ngày 25/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 301/UBND- CNN&XD về việc chấp thuận cấm tạm thời người và các loại phương tiện lưu thông qua cầu treo Bến Oánh và cấm tạm thời xe ô tô lưu thông qua cầu Bến Giềng, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên.

Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

25-01-2022

Ngày 24/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 285/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Triển khai Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 25/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

25-01-2022

Ngày 24/01/2022, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

11-01-2022

Ngày 22/12/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 233/KH-UBND thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Về việc thực hiện Thông tư số 18/2021/TT-BTTTT và Thông tư số 24/2021/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông

11-01-2022

Ngày 05/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 17/UBND-KGVX về việc thực hiện Thông tư số 18/2021/TT-BTTTT và Thông tư số 24/2021/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông.