Truy cập nội dung luôn

Triển khai thí điểm cách ly y tế các trường hợp F1 tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn huyện Đồng Hỷ

30-11-2021

Ngày 30/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6008/UBND-KGVX về triển khai thí điểm cách ly y tế các trường hợp F1 tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn huyện Đồng Hỷ

Quyết định về việc thành lập Bệnh viện điều trị COVID-19 số 3 tại Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên

28-11-2021

Ngày 28/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3725/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện điều trị COVID-19 số 3 tại Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên

Quyết định về việc thành lập Bệnh viện điều trị COVID-19 số 2 tại Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

28-11-2021

Ngày 28/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3726/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện điều trị COVID-19 số 2 tại Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.