Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất

20-05-2022

Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2102/UBND-CNNXD về việc tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022

20-05-2022

Ngày 17/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn sô 2034/UBND-CNNXD vê việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022

Chính sách hỗ trợ cho công tác đào tạo bồi dưỡng đối với những đối tượng không hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước

20-05-2022

Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2056/UBND-KT về việc chính sách hỗ trợ cho công tác đào tạo bồi dưỡng đối với những đối tượng không hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước

Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

20-05-2022

Ngày18/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2087/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022

20-05-2022

Ngày 17/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2031/UBND-CNNXD về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022

Giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2022

20-05-2022

Ngày 17/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2045/UBND-KT về việc giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2022

Thực hiện dự án Khu đô thị Xanh Phổ Yên

20-05-2022

Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2089/UBND-TH về việc thực hiện dự án Khu đô thị Xanh Phổ Yên.

Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước

20-05-2022

Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2096/UBND-KGVX về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh

20-05-2022

Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2103/UBND-CNNXD về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

Chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

20-05-2022

Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2112/UBND-KT về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 13/5 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động sẵn sàng ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh

13-05-2022

Ngày 13/5, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND về việc yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động sẵn sàng ứng phó với mưa lũ.

Đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm 2022

13-05-2022

Ngày 13/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1974/UBND-TH về việc Đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm 2022.

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về việc kết nối, tích hợp, chia sẻ tài liệu số hóa

11-05-2022

Ngày 11/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1948/UBND-TTPVHCC về việc Thực hiện Văn bản số 2866/VPCP-KSTT, 2916/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ.

Tăng cường công tác xác định tình trạng nghiện ma tuý và cai nghiện ma tuý theo Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021

11-05-2022

Ngày 11/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1937/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác xác định tình trạng nghiện ma tuý và cai nghiện ma tuý theo Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021.

Tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em

11-05-2022

Ngày 11/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1938/UBND-KGVX về việc Tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

Tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết

11-05-2022

Ngày 10/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1911/UBND-KGVX về việc tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 1014-CV/TU ngày 05/5/2022

11-05-2022

Ngày 10/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1927/UBND-TH về việc Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 1014-CV/TU ngày 05/5/2022.

Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước

11-05-2022

ngày 10/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1933/UBND-NC về việc nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Tuyên truyền, khích lệ, động viên các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh

11-05-2022

Ngày 10/502022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1101/SCT-QLTMHNKTQT về việc tuyên truyền, khích lệ, động viên các Doanh nhân, Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tăng cường công tác bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng

11-05-2022

Ngày 10/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1926/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng.