Truy cập nội dung luôn

Thực hiện công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

22-04-2022

Ngày 22/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1629/UBND-CNNXD về việc thực hiện công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc kinh doanh các mặt hàng phục vụ phòng chống dịch COVID-19

21-04-2022

Ngày 21/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1611/UBND-KGVX về việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc kinh doanh các mặt hàng phục vụ phòng chống dịch COVID-19.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý chất lượng, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu

20-04-2022

Ngày 20/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1589/UBND-TH về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý chất lượng, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu.

Thực hiện công tác thi hành án hành chính

20-04-2022

Ngày 20/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1598/UBND-NC về việc thực hiện công tác thi hành án hành chính.

Phối hợp tuyên truyền Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng

20-04-2022

Ngày 04/4/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 467/STTTT-TTBCXB về việc phối hợp tuyên truyền Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng.

Điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần

20-04-2022

Ngày 15/4/2022, Sở Y tế ban hành Công văn số 1449/SYT-NVY về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần.

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại cuộc họp giao ban ngày 14/4/2022

20-04-2022

Ngày 15/4/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 45/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại cuộc họp giao ban ngày 14/4/2022.

Phối hợp tuyên truyền, quảng bá Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022

20-04-2022

Ngày 16/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1512/UBND-KGVX về việc phối hợp tuyên truyền, quảng bá Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022.

Đảm bảo cung cấp điện trong mùa hè năm 2022 trên địa bàn tỉnh

19-04-2022

Ngày 19/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1554/UBND-TH về việc đảm bảo cung cấp điện trong mùa hè năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường quản lý các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

19-04-2022

Ngày 18/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1543/UBND-KGVX về việc tăng cường quản lý các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chấn chỉnh hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

19-04-2022

ngày 18/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1533/UBND-KT về việc chấn chỉnh hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em

19-04-2022

Ngày 18/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1532/UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em.

Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2022

17-04-2022

Ngày 16/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1510/UBND-TH về việc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2022.

Kế hoạch triển khai công tác trẻ em năm 2022

17-04-2022

Ngày 13/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND triển khai công tác trẻ em năm 2022 triển khai công tác trẻ em năm 2022.

Kế hoạch triển khai các biện pháp mở cửa lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong điều kiện bình thường mới

17-04-2022

Ngày 13/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND triển khai các biện pháp mở cửa lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong điều kiện bình thường mới.

Kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022

17-04-2022

Ngày 13/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND triển khai công tác bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra về sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

15-04-2022

Ngày 14/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1486/UBND-KGVX về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra về sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn.

Đôn đốc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính

15-04-2022

Ngày 14/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1475/UBND-TTPVHCC về việc đôn đốc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

13-04-2022

Ngày 12/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1435/UBND-CNN&XD tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy

13-04-2022

Ngày 12/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1440/UBND-NC triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy.