Truy cập nội dung luôn

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại Phiên họp thứ 8, UBND tỉnh Thái Nguyên

13-04-2022

Ngày 08/4/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 43/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại Phiên họp thứ 8, UBND tỉnh Thái Nguyên.

Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

13-04-2022

Ngày 05/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022"

13-04-2022

Ngày 08/4, Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm ban hành Kế hoạch số 28/KH-BCĐ triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022".

Tăng cường biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với hoạt động của các cơ sở chăn nuôi, lò gạch thủ công và lò đốt chất thải quy mô nhỏ

13-04-2022

Ngày 05/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1310/UBND-CNN&XD về việc tăng cường biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với hoạt động của các cơ sở chăn nuôi, lò gạch thủ công và lò đốt chất thải quy mô nhỏ.

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2022

08-04-2022

Ngày 07/04/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1354/UBND-CNNXD về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2022

Tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2022

08-04-2022

Ngày 07/04/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1353/UBND-CNNXD về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2022.

Tăng cường kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm và quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

03-04-2022

Ngày 31/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1240/UBND-KGVX về việc tăng cường kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm và quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Tổ chức "Vòng chung khảo toàn quốc Cuộc thi hoa hậu thế giới - Việt Nam 2022" tại tỉnh Thái Nguyên

03-04-2022

Ngày 31/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1242/UBND-KGVX về việc tổ chức "Vòng chung khảo toàn quốc Cuộc thi hoa hậu thế giới - Việt Nam 2022" tại tỉnh Thái Nguyên.

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xổ số

03-04-2022

Ngày 31/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1247/UBND-KT vè việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xổ số.

Đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

03-04-2022

Ngày 29/3/2022, UBND tỉnh ban hành số 1206/UBND-TH về việc đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện quy định về quản lý xuất, nhập cảnh trong tình hình mới

03-04-2022

Ngày 01/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1270/UBND-KGVX về việc thực hiện quy định về quản lý xuất, nhập cảnh trong tình hình mới.

Triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể của ngành Giáo dục thích ứng với tình hình dịch COVID-19 bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng

03-04-2022

Ngày 01/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1271/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể của ngành Giáo dục thích ứng với tình hình dịch COVID-19 bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng.

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Thái Nguyên tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 10/3/2022

03-04-2022

Ngày 16/03/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 32/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Thái Nguyên tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 10/3/2022.

Triển khai thực hiện Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Dự án VILG)

31-03-2022

Ngày 29/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1202/UBND-CNNXD về việc triển khai thực hiện Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Dự án VILG).

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2022

31-03-2022

Ngày 29/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn 1205/UBND-NC về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2022

Triển khai xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

30-03-2022

Ngày 30/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1226/UBND-CNNXD về việc triển khai xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trong điều kiện bình thường mới

30-03-2022

Ngày 30/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1227/UBND-KGVX về việc tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trong điều kiện bình thường mới.