Truy cập nội dung luôn

Triển khai thực hiện Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Dự án VILG)

29-03-2022

Ngày 29/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1202/UBND-CNNXD về việc triển khai thực hiện Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Dự án VILG).

Giao nhiệm vụ tham dự và phục vụ Kỳ họp thứ năm (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

28-03-2022

Ngày 25/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1158/UBND-TH về việc giao nhiệm vụ tham dự và phục vụ Kỳ họp thứ năm (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

25-03-2022

Ngày 24/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1142/UBND-TH về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19

25-03-2022

Ngày 23/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1111/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19.

Khuyến cáo, phòng tránh rủi ro, lừa đảo khi sử dụng mạng xã hội Zalo

25-03-2022

Ngày 24/3, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 388/STTTT-TTra về việc khuyến cáo, phòng tránh rủi ro, lừa đảo khi sử dụng mạng xã hội Zalo.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19

25-03-2022

Ngày 24/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1141/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19.

Cập nhật, rà soát, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

25-03-2022

Ngày 24/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1122/UBND-KGVX về việc cập nhật, rà soát, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Triển khai thông báo tuyển sinh chương trình học bổng của Ca-dắc-xtan

25-03-2022

Ngày 24/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1137/UBND-KGVX về việc triển khai thông báo tuyển sinh chương trình học bổng của Ca-dắc-xtan.

Chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thứ năm (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

23-03-2022

Ngày 22/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1098/UBND-TH về việc chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thứ năm (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hướng dẫn tạm thời về quản lý chất thải đối với trường hợp F0 cách ly tại nhà

23-03-2022

Ngày 22/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1097/UBND-CNNXD về việc hướng dẫn tạm thời về quản lý chất thải đối với trường hợp F0 cách ly tại nhà.

Triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ

23-03-2022

Ngày 18/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1038/UBND-KT về việc triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

23-03-2022

Ngày 17/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1033/UBND-KT chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2022 và Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

23-03-2022

Ngày 17/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1032/UBND-TH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2022 và Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu

22-03-2022

Ngày 18/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1049/UBND-TH về việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2022

22-03-2022

Ngày 18/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1041/UBND-KGVX về việc nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2022.

Lấy ý kiến cử tri, thông qua HĐND cấp xã, cấp huyện về nhập thị trấn Quân Chu và xã Quân Chu để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ

22-03-2022

Ngày 18/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1044/UBND-NC về việc lấy ý kiến cử tri, thông qua HĐND cấp xã, cấp huyện về nhập thị trấn Quân Chu và xã Quân Chu để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ.

Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng phương án dự thi ý tưởng quy hoạch Khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên và phương án kiến trúc Trụ sở làm việc Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên

18-03-2022

Ngày 10/03/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 454/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng phương án dự thi ý tưởng quy hoạch Khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên và phương án kiến trúc Trụ sở làm việc Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên

Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh

14-03-2022

Ngày 10/3/2022, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 6/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra, có phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong khai báo y tế, theo dõi, điều trị các trường hợp mắc COVID-19

13-03-2022

Ngày 11/3/20222, UBND tỉnh ban hành Công văn số 898/UBND-KGVX về việc kiểm tra, có phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong khai báo y tế, theo dõi, điều trị các trường hợp mắc COVID-19