Truy cập nội dung luôn

Chấm dứt hoạt động Dự án Nhà máy sản xuất và chế biến chè tại xóm Phúc Tân, xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên của Công ty Cổ phần Vạn Tài

Ngày 15/06/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 1844/TB-SKHĐT về việc chấm dứt hoạt động Dự án Nhà máy sản xuất và chế biến chè tại xóm Phúc Tân, xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên của Công ty Cổ phần Vạn Tài.