Truy cập nội dung luôn

Gia hạn mời quan tâm Dự án Khu đô thị City Home

Ngày 09/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 1285/TB-SKHĐT gia hạn mời quan tâm Dự án Khu đô thị City Home.

Cụ thể, địa điểm thực hiện dự án: Xã Tân Hương và xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Diện tích khu đất: 48,1436 ha.

Mục đích sử dụng đất: Với 3.695,6 m2 đất dịch vụ thương mại; 183.163,3 m2 đất ở; 14.326,3 m2 đất giáo dục; 1.687 m2 đất trung tâm y tế; 14.982,4 m2 đất công cộng; 71.015,2 m2 đất cây xanh; 11.392,6 m2 đất hạ tầng kỹ thật; 181.174,5 m2 đất giao thông.

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 1.214.463.528.000 đồng. Trong đó: Chi phí sơ bộ thực hiện dự án (m1): 1.040.598.000.000 đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (m2): 173.865.528.000 đồng. Sơ bộ chi phí của dự án nêu trên chỉ là dự kiến, không sử dụng để tính toán tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án, việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm tính từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất. Tiến độ thực hiện dự án: Đến hết Quý IV/2026.

Mục tiêu đầu tư: Cụ thể hóa quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, hình thành một khu đô thị hiện đại đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với đầy đủ dịch vụ tiện ích nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị xã Phổ Yên. Bảo đảm sự phát triển đồng bộ, bền vững về kinh tế xã hội và môi trường, khai thác có hiệu quả quỹ đất, tạo cơ sở để huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện Dự án, xem xét đầy đủ thông tin của dự án tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn và địa chỉ http://sokhdt.thainguyen.gov.vn và http://thainguyen.gov.vn

Thông tin liên hệ theo địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: Số 16A, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Số điện thoại: 0208.3855.688. Số fax: 0208.3855.688. Email: phongdauthauthamdinh@gmail.com

Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: 09 giờ 00 phút ngày 26/5/2022.

Chi tiết văn bản mời xem tại file đính kèm

Thanh tâm (Tổng hợp và biên tập)
thainguyen.gov.vn