Truy cập nội dung luôn

Gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị City Home

Ngày 06/05/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 993/QĐ-UBND về việc hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị City Home