Truy cập nội dung luôn

Gia hạn thời gian mời quan tâm Dự án Điểm dân cư phía Tây Bắc, xã Kha Sơn

Ngày 06/07/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 2217/TB-SKHĐT gia hạn thời gian mời quan tâm Dự án Điểm dân cư phía Tây Bắc, xã Kha Sơn.

Theo đó, gia hạn thời gian đăng ký thực hiện Dự án Điểm dân cư phía Tây Bắc, xã Kha Sơn thêm 15 ngày, kể từ 15 giờ 00 phút ngày 6/7/2021 đến 15 giờ 00 phút ngày 22/7/2022.

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm


thainguyen.gov.vn