Truy cập nội dung luôn

Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại Dự án Khu nhà ở Tổng hợp TECCO, phường Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên

Ngày 29/06/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 287/TB-STNMT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại Dự án Khu nhà ở Tổng hợp TECCO, phường Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên.