Truy cập nội dung luôn

Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại thành phố Phổ Yên

Ngày 25/5, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (Ban Chỉ đạo) do đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo làm Trưởng Đoàn đã kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu tại buổi kiểm tra

Dự buổi kiểm tra có đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Phổ Yên; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; các cơ quan, đơn vị và đại diện lãnh đạo đảng ủy một số phường của TP. Phổ Yên.

Theo báo cáo của TP. Phổ Yên, trong năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, việc triển khai xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn TP. Phổ Yên có chuyển biến tích cực. Ở các xã, phường, công tác quản lý, điều hành được đổi mới, đi vào chiều sâu; nhiều nội dung được công khai cho Nhân dân như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, công tác giải phóng mặt bằng, việc quy hoạch sử dụng đất, công tác xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị… góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Các xã, phường đã thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nổi bật là: Việc giải quyết đúng hạn các thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của các xã, phường đạt hơn 98%; tổ chức thành công việc lấy ý kiến về nội dung Đề án thành lập các phường thuộc TP. Phổ Yên và thành lập TP. Phổ Yên với tỷ lệ 98,8% cử tri tán thành. Thành phố và các xã, phường duy trì tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư ngay từ cơ sở, từ đó giảm tranh chấp, khiếu nại, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Việc thực hiện đối thoại với người lao động được nhiều doanh nghiệp tổ chức theo đúng quy định. Quy chế dân chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng được chú trọng, từ đó quyền lợi chính đáng của người lao động luôn được thực hiện thỏa đáng. Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở là yếu tố quan trọng để Phổ Yên hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã trao đổi về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, các tổ hòa giải ở cấp xã, phường; vai trò của MTTQ đối với các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; hoạt động của Ban Chỉ đạo thành phố trong thời gian tới...

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá cao kết quả công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của TP. Phổ Yên. Qua đó, thể hiện quyết tâm lớn của Đảng bộ, Nhân dân TP. Phổ Yên trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị TP. Phổ Yên tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; gắn xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ ở cơ sở. Các ngành, các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến Nhân dân về xây dựng các chủ trương, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích trực tiếp của Nhân dân.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Phổ Yên tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra

Cũng trong chương trình kiểm tra, chiều cùng ngày, Đoàn công tác đã kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tấn Đức (phường Đồng Tiến, TP. Phổ Yên). Theo báo cáo, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tấn Đức được thành lập từ năm 2006, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Công ty luôn quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công khai tình hình sản xuất, kinh doanh; nội quy lao động, thang, bảng lương; thỏa ước lao động tập thể... đến người lao động. Người lao động được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc qua tổ chức công đoàn đối với việc sửa đổi quy chế và các văn bản liên quan đến quyền lợi của người lao động. Hàng năm, Công ty phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, hội nghị người lao động, ký kết thỏa ước lao động tập thể; đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 100% cán bộ, nhân viên. Công đoàn Công ty cũng thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Do có chính sách tốt nên cán bộ, công nhân viên hăng say lao động sản xuất, gắn bó lâu dài với Công ty.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tấn Đức

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị, trong thời gian tới Công ty tiếp tục nêu cao tinh thần dân chủ, quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả; chăm lo tốt hơn nữa cho người lao động, đảm bảo trách nhiệm, quyền lợi hài hòa giữa người lao động với người sử dụng lao động và quyền lợi của Nhà nước. Chi bộ, Ban Giám đốc Công ty tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về thực hiện quy chế dân chủ cho các đối tượng, để việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng tốt hơn, thực chất hơn.

Thanh Mai
thainguyen.gov.vn