Truy cập nội dung luôn

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên mời nhà đầu tư liên doanh liên kết

Ngày 28/10/2021, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên có Thông báo số 1103/TB-BVTWTN về việc mời nhà đầu tư tham gia liên doanh liên kết.

Theo đó, các nội dung cụ thể như sau:

Tên đề án và loại hợp đồng liên doanh, liên kết: Đề án sử dụng tài sản công của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vào mục đích liên doanh liên kết.

Đơn vị ký kết hợp đồng với nhà đầu tư:  Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Đơn vị chuẩn bị dự án: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Địa điểm đầu tư xây dựng: Số 479 đường Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (trong khuôn viên bệnh viện)

Hình thức liên doanh, liên kết: Không thành lập pháp nhân mới, các bên tham gia liên doanh, liên kết cùng góp tài sản hoặc góp vốn để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản sử dụng cho mục đích liên doanh, liên kết các tài sản này (tài sản không bao gồm quyền sử dụng đất) được các bên tham gia liên doanh, liên kết cùng kiểm soát việc quản lý, sử dụng.

Hợp đồng liên doanh liên kết (hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC)

Vị trí thực hiện liên doanh liên kết:

Bệnh viện dự kiến sử dụng vào mục đích liên doanh, liên kết với diện tích sử dụng là 1.393m2 (không bao gồm QSD đất) trong khuôn viên của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Tại địa chỉ: Số 479 đường Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên.

Quy mô và tổng mức đầu tư: Xây dựng khu khám và điều trị theo yêu cầu gồm 07 tầng với tổng diện tích sàn dự kiến là 8.393 m2. Tổng mức đầu tư dự kiến 239,5 tỷ đồng (Tổng mức đầu tư sẽ được xác định dựa trên giá trị quyết toán của công trình)

Phương án góp vốn: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên góp vốn bằng lợi thế về quyền thuê đất (không bao gồm quyền sử dụng đất) đối với diện tích đất 1.393m2, giá trị thương hiệu bệnh viện với tỷ lệ xác định gía trị liên doanh, liên kết của Bệnh viện là 30% tổng vốn đầu tư

Hình thức quản lý: Bệnh viện sử dụng hình thức liên doanh, liên kết không thành lập pháp nhân mới, các bên sử dụng tài sản của mình để thực hiện liên doanh, liên kết và tự quản lý, sử dụng tài sản của mình, tự đảm bảo các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động và được chia kết quả từ hoạt động liên doanh, liên kết theo hợp đồng.

Thời gian hợp tác đầu tư: Dự kiến 30 năm kể từ khi công trình đưa vào khai thác sử dụng (Thời gian hợp tác đầu tư được tính toán dựa trên giá dịch vụ, nguồn thu dự kiến và khả năng thu hồi vốn).

Hồ sơ yêu cầu mời nhà đầu tư tham gia liên doanh, liên kết:  Phát hành miễn phí. Nhà đầu tư quan tâm đến dự án mời đến nhận hồ sơ yêu cầu tại Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, số 479 đường Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Hồ sơ đăng ký tham gia liên doanh, liên kết phải được nhà đầu tư gửi đến Bệnh viên Trung ương Thái Nguyên từ 14h00 ngày 10/11/2021 đến trước 14h00 ngày 30/11/2021.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Địa chỉ: số 479 đường Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Cán bộ phụ trách: Vũ Thị Dịu, điện thoại 0968195956.

Chi tiết xem tại file đính kèm.


thainguyen.gov.vn