Truy cập nội dung luôn

Mời quan tâm Dự án Điểm dân cư nông thôn xã Khôi Kỳ

Ngày 15/12/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 4298/TB-SKH&ĐT mời quan tâm Dự án Điểm dân cư nông thôn xã Khôi Kỳ.

Cụ thể, địa điểm thực hiện dự án: Xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Diện tích khu đất: 8,569 ha

Mục đích sử dụng đất gồm: Xây dựng khu nhà ở với các chức năng: Đất ở mới 36.662,4 m2; đất công cộng 4,359 m2; đất cây xanh 7.672,3 m2; đất hạ tầng kỹ thuật 500 m2; đất giao thông 36.504,3 m2

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 116,459 tỷ đồng. Trong đó: Sơ bộ chi phí thực hiện dự án (m1): 86,514 tỷ đồng; sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (m2): 29,945 tỷ đồng; sơ bộ chi phí của dự án nêu trên chỉ là dự kiến, không sử dụng để tính toán tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án, việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm; tiến độ thực hiện dự án: 03 năm kể từ ngày quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Mục tiêu đầu tư của dự án: Đầu tư xây dựng một khu nhà ở tại xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ theo đồ án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Hình thành một khu nhà ở mới có vị trí thuận lợi, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, không gian cảnh quan đẹp, hìa hòa và thân thiện với môi trường; từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân với những tiện ích như cây xanh thể dục, thể thao, cây xanh cảnh quan, khu vui chơi giải trí, thương mại, dịch vụ. Dự án nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện Dự án, xem xét đầy đủ thông tin của dự án tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn và địa chỉ http://sokhdt.thainguyen.gov.vn  http://thainguyen.gov.vn

Thông tin liên hệ theo địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: Số 16A, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Số điện thoại: 0208.3855.688. Số fax: 0208.3855.688. Email: phongdauthauthamdinh@gmail.com

Chi tiết văn bản mời xem tại file đính kèm

Thanh Tâm (tổng hợp và biên tập)
thainguyen.gov.vn