Truy cập nội dung luôn

Mời quan tâm Dự án Khu đô thị mới số 2 Thịnh Đán - Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên

Ngày 06/7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 2116/TB-SKH&ĐT mời quan tâm Dự án Khu đô thị mới số 2 Thịnh Đán - Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên.

Cụ thể, địa điểm thực hiện dự án: Phường Thịnh Đán và xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Mục đích sử dụng đất: Diện tích khu đất là 81.836 m2. Với 37.948 m2 đất ở;        3.471 m2 đất công cộng, dịch vụ thương mại; 1.132 m2 đất hạ tầng kĩ thuật; 5.180 m2 đất cây xanh; 1.177 m2 đất trường học; 32.928 m2 đất giao thông.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án: 319,413 tỷ đồng. Trong đó: Tổng chi phí thực hiện dự án (m1): 234,830 tỷ đồng. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (m2): 84,583 tỷ đồng. Sơ bộ chi phí của dự án nêu trên chỉ là dự kiến, không sử dụng để tính toán tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án, việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật..

Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm. Tiến độ thực hiện dự án: Quý II/2022 đến hết Quý IV/2024.

Mục tiêu đầu tư: Cụ thể đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. Tăng quỹ nhà ở, đất ở; giảm áp lực về nhu cầu nhà ở cho khu vực, góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở cho nhân dân; tăng quỹ đất nhà ở xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước thông qua các khoản thuế, phí. Huy động, sử dụng tối đa và hiệu quả các nguồn lực để xây dựng thành phố Thái Nguyên trở thành đô thị văn minh, hiện đại, xứng đáng là Đô thị loại I, trung tâm đô thị của tỉnh, của vùng Trung du miền núi, phía Bắc.  

Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện Dự án, xem xét đầy đủ thông tin của dự án tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn và địa chỉ http://sokhdt.thainguyen.gov.vn và http://thainguyen.gov.vn

Thông tin liên hệ theo địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: Số 16A, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Số điện thoại: 0208.3855.688. Số fax: 0208.3855.688. Email: phongdauthauthamdinh@gmail.com

Chi tiết văn bản mời xem tại file đính kèm

Thanh tâm (Tổng hợp và biên tập)
thainguyen.gov.vn