Truy cập nội dung luôn

Mời quan tâm Dự án Khu đô thị Nam Thái (Phổ Yên)

Ngày 06/6/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 1712/TB-SKHĐT mời quan tâm Dự án Khu đô thị Nam Thái.

Khu đô thị Nam Thái (Hình ảnh 3D)

Cụ thể, địa điểm thực hiện dự án: Phường Ba Hàng và phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Mục đích sử dụng đất: Diện tích khu đất là 24,68 ha.. Với 104.542 m2 đất ở; 19.277m2 đất công cộng, cơ quan; 5.175 m2 đất cây xanh; 23.160 m2 đất hỗn hợp; 94.623 m2 đất giao thông, bãi đỗ xe.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án: 2.250 tỷ đồng. Trong đó: Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) (m1): 2.097 tỷ đồng; sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (m2): 153 tỷ đồng. Sơ bộ vốn đầu tư của dự án nêu trên chỉ là dự kiến, không sử dụng để tính toán tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án, việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm tính từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022 đến hết năm 2026.

Mục tiêu đầu tư: Cụ thể hóa quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Dự án hoàn thành sẽ tạo ra một khu đô thị mới văn minh hiện đại với các sản phẩm, dịch vụ cung cấp như nhà ở xây thô, các ô đất ở liền kề, đất nhà ở xã hội, đất tái định cư, công trình thương mại dịch vụ, công trình nhà chung cư hỗn hợp, công trình công cộng, đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, bãi đỗ xe... góp phần đáp ứng nhu cầu về phát triển chỉnh trang đô thị và nhà ở trong khu vực và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, tăng nguồn thu cho ngân sách.  

Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện Dự án, xem xét đầy đủ thông tin của dự án tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn và địa chỉ http://sokhdt.thainguyen.gov.vn và http://thainguyen.gov.vn

Thông tin liên hệ theo địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: Số 16A, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Số điện thoại: 0208.3855.688. Số fax: 0208.3855.688. Email: phongdauthauthamdinh@gmail.com

Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: 15h00 phút ngày 11/7/2022.

Chi tiết văn bản mời xem tại file đính kèm

Thanh tâm (Tổng hợp và biên tập)
thainguyen.gov.vn