Truy cập nội dung luôn

Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết.

Ngày 17/6/2022 Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 05/2022/QĐST–DS về việc thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết đối với bà Nguyễn Thị Mai Oanh, sinh năm 1963 và bà Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1976.

- Địa chỉ nơi cư trú trước khi biệt tích: Xóm 2, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Bà Nguyễn Thị Mai Oanh và bà Nguyễn Thị Tuyết vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1994 đến nay không rõ còn sống hay đã chết. Nay bà Nguyễn Thị Mai Oanh và bà Nguyễn Thị Tuyết đang ở đâu, đề nghị liên hệ với Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên theo địa chỉ: Khu dân cư số 7, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

Ai biết được tin tức về bà Nguyễn Thị Mai Oanh và bà Nguyễn Thị Tuyết thì thông báo cho Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên theo địa chỉ trên hoặc Ủy ban nhân dân xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và người yêu cầu là bà Nguyễn Thị Kim, sinh năm 1968, địa chỉ Xóm 2, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, sau 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo nêu trên, nếu không có tin tức gì của bà Nguyễn Thị Mai Oanh và bà Nguyễn Thị Tuyết thì Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên sẽ giải quyết việc dân sự theo quy định của pháp luật.

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm

Thanh tâm (Tổng hợp và biên tập)
thainguyen.gov.vn