Truy cập nội dung luôn

Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

Ngày 27/5/2022 Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 04/2022/QĐ – TA về việc thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với anh Nguyễn Duy Hưng, sinh ngày 01 tháng 4 năm 1984.

- Địa chỉ nơi cư trú trước khi biệt tích: Xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Anh Nguyễn Duy Hưng vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 11 năm 2016 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Nguyễn Duy Hưng đang ở đâu, đề nghị anh Hưng liên hệ với Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên theo địa chỉ: Tổ 11, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về anh Nguyễn Duy Hưng thì thông báo cho Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (theo số điện thoại 0986.736.909), Ủy ban nhân dân xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên; người yêu cầu là ông Nguyễn Duy Nghinh (số điện thoại 0912697949).

Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, sau 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo nêu trên, nếu không có tin tức gì của anh Nguyễn Duy Hưng  thì Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên sẽ giải quyết việc dân sự theo quy định của pháp luật.

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm

Thanh tâm (Tổng hợp và biên tập)
thainguyen.gov.vn