Truy cập nội dung luôn

Xin ý kiến góp ý về dự thảo Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên đăng toàn văn dự thảo Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để lấy ý kiến đông đảo các cơ quan, tổ chức và công dân.

Để thống nhất các nội dung của Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với định hướng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cả nước, Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch ngành, Quy hoạch vùng, đồng thời để các giải pháp thực hiện Quy hoạch tỉnh có tính khả khi cao, có tính chất tương hỗ, liên kết với các tỉnh trong khu vực và cả nước; Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị Quý cơ quan, các nhà khoa học, các cá nhân tham gia góp ý vào Dự thảo Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bằng văn bản, hoặc tham gia trực tiếp vào Dự thảo.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên đăng toàn văn dự thảo Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để lấy ý kiến đông đảo các cơ quan, tổ chức và công dân. Ý kiến tham gia góp ý xin gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên trước ngày 10 tháng 12 năm 2021; địa chỉ: Số 18 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; địa chỉ email: duongkh31@gmail.com; Phòng Tổng hợp, Quy hoạch – Sở Kế hoạch và Đầu tư, số điện thoại: 0913344599.

Các file đính kèm:

Báo cáo Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên

Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Các bản đồ quy hoạch


thainguyen.gov.vn