Truy cập nội dung luôn

Tòa án nhân dân huyện Đại Từ thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích.

13-08-2022

Ngày 11/8/2022 Tòa án nhân dân huyện Đại Từ đã ban hành Quyết định số 03/2022/QĐ-TA về việc thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với chị Nùng Thị Mai, sinh năm 1990.

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên

12-08-2022

Ngày 12/08/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông báo số 2368/TB-SNNPTNT về Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên

Danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm để thực hiện Dự án Điểm dân cư phía Tây Bắc, Kha Sơn

12-08-2022

Ngày 12/08/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 2781/TB-SKHĐT về danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm để thực hiện Dự án Điểm dân cư phía Tây Bắc, Kha Sơn

Thông báo bán đấu giá cổ phần của UBND tỉnh Thái Nguyên tại Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên

08-08-2022

Công ty cổ phần Chứng khoán quốc tế Hoàng Gia (đơn vị được UBND tỉnh Thái Nguyên thuê tổ chức bán đấu giá cổ phần) Thông báo bán đấu giá cổ phần của UBND tỉnh Thái Nguyên tại Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên

Tòa án nhân dân huyện Phú Bình thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích.

04-08-2022

Ngày 02/8/2022 Tòa án nhân dân huyện Phú Bình đã ban hành Quyết định số 02/2022/QĐ-TA về việc thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với chị Mạc Thị Yến, sinh năm 1990.

Thông báo kết quả thi tuyển phương án kiến trúc khối nhà điều trị nội trú hệ nội thuộc Dự án Xây dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (giai đoạn II)

02-08-2022

Ngày 26/7/2022, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 714/TB-BV về kết quả hi tuyển phương án kiến trúc khối nhà điều trị nội trú hệ nội thuộc Dự án Xây dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (giai đoạn II)

Tòa án nhân dân huyện Đại Từ thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết

01-08-2022

Ngày 13/7/2022 Tòa án nhân dân huyện Đại Từ đã ban hành Quyết định số 01/2022/QĐ-TA về việc thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết đối với bà Nguyễn Thị Đạt, sinh năm 1970

Cấp Giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Grand Leisure Outdoor Products (Vietnam)

22-07-2022

Ngày 15/7/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1661/QĐ-UBND về việc cấp Giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Grand Leisure Outdoor Products (Vietnam).

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án: Khu dân cư số 1, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai (lần 4)

22-07-2022

Ngày 14/7/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 307/TB-STNMT đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án: Khu dân cư số 1, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai (lần 4).

Kết quả xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” lần thứ 14 - năm 2023

22-07-2022

Ngày 21/7/2022, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, Thầy thuốc Ưu tú” tỉnh Thái Nguyên đã họp xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, lần thứ 14 - năm 2023.

Thông báo kết quả họp Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, lần thứ 14 - năm 2023 và xin ý kiến Nhân dân về Danh sách đề nghị danh hiệu “Thầy thuốc Nhân”

21-07-2022

Chiều ngày 21/7/2022, Hội đồng cấp tỉnh đã tổ chức họp xem xét, đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” lần thứ 14, năm 2023 của tỉnh Thái Nguyên.

Mời quan tâm Dự án Khu đô thị Thống nhất, phường Phố Cò

21-07-2022

Ngày 20/7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 2405/TB-SKHĐT mời quan tâm Dự án Khu đô thị Thống nhất, phường Phố Cò.

Danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm để thực hiện Dự án: Khu đô thị số 2 thuộc đô thị mới Điềm Thụy, huyện Phú Bình

21-07-2022

Ngày 20/7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 2401/TB-SKHĐT về sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm để thực hiện Dự án: Khu đô thị số 2 thuộc đô thị mới Điềm Thụy, huyện Phú Bình

Danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm để thực hiện Dự án: Khu dân cư xóm Gò Cao 1

21-07-2022

Ngày 20/7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 2402/TB-SKHĐT về danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm để thực hiện Dự án: Khu dân cư xóm Gò Cao 1

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở thuộc dự án Khu dân cư số 1A do Công ty cổ phần BCD GROUP làm chủ đầu tư, tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ

19-07-2022

Ngày 18/7/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 309/TB-STNMT về việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở thuộc dự án Khu dân cư số 1A do Công ty cổ phần BCD GROUP làm chủ đầu tư, tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ.

Thông báo kết quả họp Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” lần thứ 4, năm 2023 (Hội đồng cấp tỉnh)

15-07-2022

Sáng ngày 15/7/2022, Hội đồng cấp tỉnh đã tổ chức họp xem xét, đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” lần thứ 14, năm 2023 của tỉnh Thái Nguyên.

Gia hạn thời gian mời quan tâm Dự án Khu đô thị số 6, thuộc đô thị mới Điềm Thụy

14-07-2022

Ngày 13/7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 2292/TB-SKHĐT gia hạn thời gian mời quan tâm Dự án Khu đô thị số 6, thuộc đô thị mới Điềm Thụy.

Gia hạn thời gian mời quan tâm Dự án Khu dân cư mới Hồ Thổ Hồng

14-07-2022

Ngày 13/7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 2294/TB-SKHĐT gia hạn thời gian mời quan tâm Dự án Khu dân cư mới Hồ Thổ Hồng.

Mời quan tâm Dự án Khu đô thị đa chức năng đầu cầu Cứng Sông Công

13-07-2022

Ngày 01/7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 2184/TB-SKHĐT mời quan tâm Dự án Khu đô thị đa chức năng đầu cầu Cứng Sông Công.

Gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư mới Hồ Thổ Hồng

13-07-2022

Ngày 11/7/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1608/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư mới Hồ Thổ Hồng.