Truy cập nội dung luôn

Số điện thoại đường dây nóng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên.

16-05-2022

Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Thái Nguyên Công khai số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử: - Số điện thoại đường dây nóng: 0976456787; 0988708608 - Địa chỉ hộp thư điện tử: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

14-05-2022

Ngày 13/5/2022 Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ đã ban hành Quyết định số 03/2022/QĐST - VDS về việc thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với chị Trần Thị Hiền, sinh năm 1968.

Mời tham gia thi tuyển Phương án kiến trúc

13-05-2022

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên trân trọng mời các tổ chức, cá nhân trong nước tham gia thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2, thành phố Thái Nguyên.

Gia hạn mời quan tâm Dự án Khu đô thị City Home

11-05-2022

Ngày 09/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 1285/TB-SKHĐT gia hạn mời quan tâm Dự án Khu đô thị City Home.

Đổi tên Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi thành Bệnh viện Phổi và giới thiệu mẫu dấu mới

11-05-2022

Ngày 05/5/2022, Bệnh viện Phổi đã ban hành Thông báo số 1152/TB-BVP về việc đổi tên Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi thành Bệnh viện Phổi và giới thiệu mẫu dấu mới

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Xây dựng khu dân cư số 9 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên.

11-05-2022

Ngày 06/5/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 231/TB-STNMT về việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Xây dựng khu dân cư số 9 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên..

Mời quan tâm Dự án Khu dân cư Thành Nam 1, thị trấn Đu, huyện Phú Lương

11-05-2022

Ngày 06/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 1245/TB-SKH&ĐT mời quan tâm Dự án Khu dân cư Thành Nam 1, thị trấn Đu, huyện Phú Lương.

Thông báo mời tham gia thi tuyển phương án kiến trúc khối nhà điều trị nội trú hệ nội thuộc Dự án Xây dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (giai đoạn II)

05-05-2022

Ngày 05/5/2022, Bệnh viên Trung ương Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 394/TB-BV về việc mời tham gia thi tuyển phương án kiến trúc khối nhà điều trị nội trú hệ nội thuộc Dự án Xây dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (giai đoạn II).

Tòa án nhân dân thành phố Phổ Yên thông báo tìm kiếm chị Dương Thị Linh, sinh năm 2000, người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

05-05-2022

Ngày 29/4/2022 Tòa án nhân dân thành phố Phổ Yên đã ban hành Quyết định số 06/2022/QĐ - TA về việc thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với chị Dương Thị Linh, sinh năm 2000.

Tòa án nhân dân thành phố Phổ Yên thông báo tìm kiếm Chị Nguyễn Thị Luyện sinh năm 1979, người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

05-05-2022

Ngày 29/4/2022 Tòa án nhân dân thành phố Phổ Yên đã ban hành Quyết định số 05/2022/QĐ – TA về việc thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với chị Nguyễn Thị Luyện, sinh năm 1979.

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư số 4 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên

03-05-2022

Ngày 29/04/2022, Sở Tài Nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 226/TB-STNMT về việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư số 4 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư số 8 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên

03-05-2022

Ngày 29/04/2022, Sở Tài Nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 225/TB-STNMT về việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư số 8 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên

Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng của Bê-la-rút

03-05-2022

Ngày 29/04/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1779/UBND-KGVX về việc triển khai thông báo tuyển sinh chương trình học bổng của Bê-la-rút

Gia hạn thời gian đăng ký thực hiện Dự án Điểm dân cư nông thôn số 1 Hoàng Nông

03-05-2022

Ngày 29/04/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 918/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái dọc Sông Công - Khu A

Công khai danh sách các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán; các dự án do các chủ đầu tư, ban quản lý dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán.

03-05-2022

Ngày 31/3/2022, Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 978/STC-TCDT về việc báo cáo danh sách các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ QT; các dự án do các chủ đầu tư, BQL dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán.

Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích.

27-04-2022

Ngày 26/4/2022 Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ đã ban hành Quyết định số 02/2022/QĐST-VDS về việc thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với chị Phạm Thị Thủy, sinh năm 1986.

Mời quan tâm Dự án Khu đô thị số 6, thuộc đô thị mới Điềm Thụy

27-04-2022

Ngày 22/4/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 1095/TB-SKHĐT mời quan tâm Dự án Khu đô thị số 6, thuộc đô thị mới Điềm Thụy.

Mời quan tâm Dự án Khu dân cư xóm Gò Cao 1, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ

23-04-2022

Ngày 19/4/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 1026/TB-SKHĐT mời quan tâm Dự án Khu dân cư xóm Gò Cao 1, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ.

Gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị số 12

23-04-2022

Ngày 21/04/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 841/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị số 12