Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch triển khai tiêm liều nhắc lại cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

22-06-2022

Ngày 20/6/2022, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 2328/KH-SYT triển khai tiêm liều nhắc lại cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Kế hoạch Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025

11-05-2022

Ngày 19/04/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025.

Kế hoạch Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ Y tế công tỉnh Thái Nguyên năm 2022

11-05-2022

Ngày 28/04/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND Kế hoạch Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ Y tế công tỉnh Thái Nguyên năm 2022.

Kế hoạch Triển khai giai đoạn 2 thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025” trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

11-05-2022

Ngày 29/4/202281/KH-UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND Kế hoạch Triển khai giai đoạn 2 thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025” trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Kế hoạch Thực hiện tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND tỉnh năm 2021

11-05-2022

Ngày 27/04/2022, UBND tnhr ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND tỉnh năm 2021.

Triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

11-05-2022

Ngày 10/52022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND Kế hoạch Triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Kế hoạch triển khai công tác đối ngoại năm 2022 của tỉnh Thái Nguyên.

09-05-2022

Ngày 11/03/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND triển khai công tác đối ngoại năm 2022 của tỉnh Thái Nguyên.

Kế hoạch thực hiện “Đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” năm 2022

05-05-2022

Ngày 30/4/2022, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 1654/KH-SYT thực hiện “Đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” năm 2022.

Kế hoạch thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình năm 2022

05-05-2022

Ngày 30/4/2022, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 1656/KH-SYT thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình năm 2022.

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 09/2016/NĐ-CP ngày 28/01/2016 của Chính phủ quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm

20-04-2022

Ngày 17/4/2022, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 1462/KH-SYT Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 09/2016/NĐ-CP ngày 28/01/2016 của Chính phủ quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm.

Kế hoạch thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh năm 2022

20-04-2022

Ngày 17/4/2022, Sở Y tế tỉnh ban hành Kế hoạch số 1460/KH-SYT Kế hoạch thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh năm 2022.

Kế hoạch thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh năm 2022

20-04-2022

Ngày 17/4/2022, Sở Y tế tỉnh ban hành Kế hoạch số 1460/KH-SYT Kế hoạch thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh năm 2022.

Kế hoạch thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh năm 2022

20-04-2022

Ngày 17/4/2022, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 1460/KH-SYT Kế hoạch thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh năm 2022.

Kế hoạch Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

20-04-2022

Ngày 18/4/2022, Ban chỉ đạo 138 tỉnh ban hành Kế hoạch số 31/-NC Kế hoạch Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Kế hoạch triển khai công tác trẻ em năm 2022

17-04-2022

Ngày 13/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND triển khai công tác trẻ em năm 2022 triển khai công tác trẻ em năm 2022.

Kế hoạch triển khai các biện pháp mở cửa lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong điều kiện bình thường mới

17-04-2022

Ngày 13/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND triển khai các biện pháp mở cửa lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong điều kiện bình thường mới.

Kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022

17-04-2022

Ngày 13/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND triển khai công tác bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022.

Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

13-04-2022

Ngày 05/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022.

Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

13-04-2022

Ngày 05/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022"

13-04-2022

Ngày 08/4, Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm ban hành Kế hoạch số 28/KH-BCĐ triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022".

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 1 - 20 of 83 kết quả.