Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

Ngày 05/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022.
Xem chi tiết Kế hoạch số 58/KH-UBND tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn