Truy cập nội dung luôn

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014. B-BYT-286621-TT

Cơ quan Công bố/Công khai

UBND tỉnh Thái Nguyên

Mã thủ tục

BYT-TNG-286621

Cấp thực hiện

Cấp Huyện

Loại TTHC

TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết

Lĩnh vực

An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh;

Bước 2: Trong thời gian 7 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp đổi Giấy chứng nhận cho cơ sở; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở lý do không cấp đổi Giấy chứng nhận.

 

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Thành phần hồ sơ

-  Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận (theo phụ lục 5)

- Giấy chứng nhận đang còn thời hạn (bản gốc);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận sự thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở (bản sao công chứng);

- Bản sao kết quả khám sức khỏe, Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở mới (trường hợp đổi chủ cơ sở) có xác nhận của cơ sở.

 

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản quy định

TT47_2014_TTBYT_Mau 04.doc

 

 

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Mức giá

Không có thông tin

Thời hạn giải quyết

Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh;

Cơ quan được ủy quyền

Không có

Cơ quan phối hợp

Không có

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Căn cứ pháp lý của TTHC

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không có

Đánh giá tác động TTHC

Không có

Nguồn: csdl.thutuchanhchinh.vn