Truy cập nội dung luôn

Tăng cường hoạt động tư vấn và giới thiệu việc làm

Trong thời gian qua, công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động đã được tỉnh Thái Nguyên quan tâm thực hiện một cách hiệu quả. Qua đó góp phần giải bài toán việc làm cho người lao động trong và ngoài tỉnh. Dưới đây là một số hoạt động nổi bật trong công tác tư vấn, giới thiệu việc làm:

Hàng năm, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Ngày hội việc làm vào đầu Xuân, để tạo cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, giúp người lao động có cơ hội tìm được việc làm phù hợp

Trong Ngày hội việc làm, các doanh nghiệp, công ty đã trực tiếp phỏng vấn, tiếp nhận hồ sơ và tuyển chọn lao động. Nhiều người lao động đã tìm được việc làm phù hợp với năng lực, trình độ của mình

 Người lao động đăng ký hồ sơ tuyển chọn vào các công ty, doanh nghiệp

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị cũng tổ chức nhiều hội nghị tư vấn và giới thiệu việc làm nhằm cung cấp thông tin việc làm hữu ích cho người lao động để có thể lựa chọn cho mình một công việc phù hợp với khả năng

Cùng với hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động luôn được quan tâm

Trong nhiều năm qua tỉnh Thái Nguyên luôn giải quyết tốt việc làm cho người lao động, qua đó góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn.

 

 thainguyen.gov.vn

 Kim Oanh - Tuấn Anh