Truy cập nội dung luôn

Công ty Cổ phần CNT Group: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

21-05-2022 16:46

Quyết tâm đưa doanh nghiệp “bứt tốc” sau đại dịch… là một trong nhiều nhiệm vụ đặt ra của nhiệm kỳ 2022- 2027 được bàn thảo tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần CNT Group diễn ra sáng nay (21/5). Đại hội được tổ chức theo hình thức phòng họp không giấy tờ, góp phần hưởng ứng và thực hiện hiệu quả mục tiêu Chương trình chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên.

 

Các đại biểu tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần CNT Group

Báo cáo hoạt động điều hành sản xuất, kinh doanh trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần CNT Group cho thấy: Mặc dù chịu tác động của đại dịch COVID-19, nhưng với quyết tâm biến thách thức thành cơ hội, cùng với sự linh hoạt, sáng tạo và đổi mới tư duy của Hội đồng quản trị (HĐQT), cán bộ chủ chốt nên hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 của Công ty vẫn tăng trưởng so với mục tiêu Nghị quyết đơn vị đề ra. Năm 2021, doanh thu của Công ty đạt trên 320 tỷ đồng, duy trì hơn 120 lao động với thu nhập bình quân trên 7,2 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 5 tỷ đồng.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, Công ty Cổ phần CNT Group đã thông qua các tờ trình về chia cổ tức, tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ, đầu tư mới, xin chủ trương và lộ trình IPO; đồng thời, thảo luận biểu quyết thông qua báo cáo HĐQT, ban kiểm soát năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo sản xuất kinh doanh 2022, nhiệm kỳ 2022- 2027.

Cổ đông phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trong việc đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị bứt phá sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19

Trên tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần CNT Group đã thông qua Nghị quyết với những quyết tâm đưa doanh nghiệp “bứt tốc” sau đại dịch; tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Với phương châm: “Hợp tác chính là nguồn gốc của sự phồn thịnh, khách hàng là khởi nguồn của mọi sự phát triển”, năm 2022 Công ty Cổ phần CNT Group đặt mục tiêu đạt: Doanh thu hợp nhất 390 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 6 tỷ đồng; cổ tức lớn hơn 10%/năm; bảo toàn và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn; đồng thời thực hiện đầy đủ chính sách cho người lao động, nghĩa vụ thuế Nhà nước theo quy định, thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 7,5 triệu đồng/người/tháng.

Các ông, bà trong HĐQT Công ty Cổ phần CNT Group nhiệm kỳ 2022- 2027

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đã tiến hành thông qua đề án nhân sự, bầu 8 ông, bà vào HĐQT Công ty Cổ phần CNT Group nhiệm kỳ 2017 - 2022. Bà Trần Thị Kim Cúc tiếp tục được cổ đông tín nhiệm bầu giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần CNT Group, nhiệm kỳ 2022- 2027.

Phương Thảo - Mạnh Thắng
thainguyen.gov.vn