Truy cập nội dung luôn

Trên 500 sinh viên tham gia tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống và vận động phòng, chống các hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật

15-05-2019 16:35

Sáng ngày 15/5, Đảng ủy Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống và vận động đoàn viên, thanh niên, sinh viên không tham gia vào các hoạt động truyền đạo trái pháp luật, tổ chức tự xưng, mạo danh tôn giáo đến trên 500 đoàn viên, thanh niên, sinh viên là Ban Chấp hành Chi đoàn thuộc Đoàn TNCSHCM các đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Khoa học, Khoa Quốc tế và Khoa Ngoại ngữ.

Đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên của các đơn vị ký cam kết không tin, không theo và không tham gia vào các hoạt động của các “tà đạo”, tổ chức tự xưng, xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự'.

 

Hội nghị nhằm tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa cho đoàn viên thanh niên, sinh viên nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác không nghe, không tin theo những “tà đạo”, tổ chức tự xưng, các hoạt động tôn giáo trái pháp luật để từng bước ngăn chặn và vô hiệu hóa hoạt động của các “tà đạo”, tổ chức tự xưng, các hoạt động tôn giáo trái pháp luật trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong toàn ĐHTN. 

Tại Hội nghị, hơn 500 sinh viên đã được nghe báo cáo viên của Hội nghị tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, dân tộc, tôn giáo; cung cấp thông tin về tình hình hoạt động, cách nhận diện các “tà đạo”, tổ chức tự xưng tôn giáo, vận động đoàn viên, thanh niên không nghe, không tin, không theo các “tà đạo”, tổ chức tự xưng. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, các vấn đề về tâm lý, tình cảm, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và truyền thống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong hội nhập và phát triển. 

Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên của các đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Khoa học, Khoa Quốc tế và Khoa Ngoại ngữ đã ký cam kết không tin, không theo và không tham gia vào các hoạt động của các “tà đạo”, tổ chức tự xưng, xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” trước sự chứng kiến của Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên và Đảng ủy Đại học Thái Nguyên. 

Các sinh viên tham dự được Ban Tổ chức Hội nghị cung cấp phiếu khảo sát nhận thức về tín ngưỡng, tôn giáo và Bản cam kết không tham gia vào các hoạt động truyền đạo trái pháp luật, tổ chức tự xưng, mạo danh tôn giáo.

Theo kế hoạch Đảng ủy ĐHTN chia thành 6 cụm để thực hiện tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống và vận động đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia phòng, chống các hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật. Dự kiến, các nội dung tuyên truyền sẽ hoàn thành trong tháng 5/2019.  

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Loan - Đại học Thái Nguyên