Truy cập nội dung luôn

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Võ Nhai

Ngày 13/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Võ Nhai để đánh giá kết quả sau 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Võ Nhai lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo huyện Võ Nhai

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các Ban xây dựng đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; thủ trưởng một số sở, ban, ngành của tỉnh; tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Võ Nhai. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 15 điểm cầu các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Võ Nhai.

Đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Bí thư Huyện ủy Võ Nhai báo kết quả sau 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp

Võ Nhai là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, huyện vùng cao duy nhất của tỉnh Thái Nguyên. Sau 02 năm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đảng bộ huyện Võ Nhai đã tập trung xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Kết quả, có 10/15 tiêu chí đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó một số chỉ tiêu tăng trưởng nổi bật như: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu trên địa bàn huyện đạt 2.445 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 5,3%; cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 38,7%; công nghiệp - xây dựng chiếm 54,3%, thương mại - dịch vụ chiếm 7%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 945,8 tỷ đồng, tăng bình quân hằng năm 6,2%; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng đạt 1.328,6 tỷ đồng, tăng bình quân hằng năm 4,9%; sản lượng lương thực có hạt đạt 52.312 tấn; đến nay huyện có 6/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao); 48/64 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,08%... An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Bên cạnh những chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trên địa bàn huyện vẫn còn “3 khó”, đó là: Khó khăn về địa bàn, khó trong thoát nghèo và khó trong thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo cao (chiếm 20,3%); thu ngân sách trên địa bàn huyện còn thấp (năm 2020 thu đạt 71,64 tỷ đồng, đứng thứ 8/9 huyện, thành phố của tỉnh; năm 2021 thu đạt 52,27 tỷ đồng, đứng thứ 9/9 huyện, thành phố); an ninh, trật tự còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp…

Huyện Võ Nhai đề nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ để huyện phát triển kinh tế - xã hội; cụ thể là hỗ trợ thực hiện các hạng mục trong Dự án “Khu du lịch nghỉ dưỡng, kết hợp khu ở sinh thái và dịch vụ hỗn hợp Phượng Hoàng”; xây dựng “Trung tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, đặc sản”; đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải khu vực phía Bắc của huyện; đồng thời hỗ trợ huyện xây dựng 4 cầu tràn cấp bách tại các xã Cúc Đường, Phương Giao, La Hiên, Thượng Nung.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã phát biểu ý kiến đóng góp, gợi mở cho Võ Nhai nhiều giải pháp để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh: Muốn địa phương phát triển kinh tế - xã hội thì trước hết lãnh đạo huyện phải có khát vọng phát triển; lãnh đạo huyện, lãnh đạo các sở, ngành phải thực sự gắn bó với địa phương để tìm ra hướng đi phù hợp phát triển sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân. Để phát huy hiệu quả tiềm năng du lịch trên địa bàn, huyện Võ Nhai cần quan tâm xây dựng cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch như quan tâm hỗ trợ giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng giao thông... Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng gợi mở một số giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp ở Võ Nhai, trong đó tập trung phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tự nhiên; lựa chọn các loại cây trồng phù hợp có thể phát triển ở địa phương. Bên cạnh đó, huyện cũng cần sớm xây dựng các quy hoạch, báo cáo tỉnh cân đối nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Huyện Võ Nhai cần quan tâm phát triển nông nghiệp, nông thôn và kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã, kinh tế hộ gia đình theo tinh thần Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải ghi nhận, biểu dương những kết quả huyện Võ Nhai đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, huyện tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quan tâm phát triển nông nghiệp, nông thôn và kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã, kinh tế hộ gia đình theo tinh thần Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Cần chú trọng ứng dụng khoa học, kỹ thuật để nâng cao hiệu quả, chất lượng sản phẩm nông nghiệp chủ lực, bảo quản sau thu hoạch với các sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Đánh giá cao tiềm năng du lịch của huyện Võ Nhai, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện tiếp tục đề xuất giải pháp phát triển du lịch một cách thực chất, hiệu quả; quan tâm phát triển loại hình du lịch khám phá, khuyến khích xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch theo mô hình homestay để phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo. Trong công tác xây dựng đảng cần quan tâm phát triển tổ chức cơ sở đảng ở những vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Về những đề xuất, kiến nghị của huyện Võ Nhai, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh giao cho các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, quan tâm hỗ trợ huyện, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Thu Hà - Mạnh Thắng
thainguyen.gov.vn