Truy cập nội dung luôn

Nhiều nội dung quan trọng được thảo luận, cho ý kiến tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 32

Chiều ngày 7/6, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 32, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để thảo luận, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các Ban Xây dựng đảng Trung ương, lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành, địa phương.

Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến vào 12 nội dung do Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó có một số nội dung Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định, như: Báo cáo, xin ý kiến về chủ trương bãi bỏ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 27/3/2019 và Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo, xin ý kiến về chủ trương bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022, nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo, xin ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tâm thần kinh Thái Nguyên; Báo cáo, xin ý kiến về việc giao kế hoạch ngân sách trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021 - 2022 tỉnh Thái Nguyên... Bên cạnh đó, Hội nghị cũng xem xét, cho ý kiến về công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải thống nhất: Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền xem xét, cho chủ trương của BCH Đảng bộ tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh, giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện hồ sơ, nội dung văn bản, bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định và báo cáo trình BCH Đảng bộ tỉnh theo quy trình, quy định. Các nội dung xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi trình HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương và giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến, chỉ đạo bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung văn bản trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền. HĐND tỉnh phải thẩm định kỹ lưỡng, có phản biện, xem xét đầy đủ, toàn diện, chặt chẽ các nội dung và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các quyết nghị của mình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng giao Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ các văn bản về: Dự kiến nội dung, chương trình và công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ sáu (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; điều chỉnh quyết định thành lập Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm (TP. Thái Nguyên); đầu tư 02 dự án Khu đô thị Thái Sơn và Khu đô thị Quyết Thắng tại xã Quyết Thắng (TP. Thái Nguyên) và phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của Văn phòng HĐND và UBND huyện Võ Nhai, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý, chặt chẽ, đúng quy định và thực hiện các bước theo quy trình.

Trần Huyền
thainguyen.gov.vn