Truy cập nội dung luôn

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu: Các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán nhà nước khu vực X làm việc để đạt hiệu quả cao

Chiều ngày 1/4, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên và đồng chí Đặng Thế Bình, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực X chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Thái Nguyên. Dự Hội nghị có đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương được kiểm toán.

Đồng chí Đặng Thế Bình, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực X yêu cầu các thành viên trong Đoàn kiểm toán làm việc công tâm, khách quan để kế hoạch kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Thái Nguyên đạt kết quả cao

Theo Quyết định số 441/QĐ-KTNN ngày 31/3/2022 của Kiểm toán nhà nước, nội dung kiểm toán ngân sách địa phương tại tỉnh Thái Nguyên sẽ tập trung vào việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán và chế độ đầu tư xây dựng của Nhà nước. Cũng theo Quyết định, phạm vi kiểm toán trong năm 2021 và các thời kỳ trước, sau có liên quan của các đơn vị được kiểm toán. Đoàn kiểm toán sẽ chia thành 13 tổ, tiến hành kiểm toán tại 5 cơ quan quản lý tổng hợp; 6 sở, ngành và 6 địa phương cấp huyện. Đoàn cũng sẽ tiến hành kiểm toán chi tiết đối với 8 Ban Quản lý dự án và 15 dự án liên quan. Thời gian kiểm toán từ ngày 1/4 đến ngày 30/5/2022.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh: Kiểm toán là hoạt động thường niên, là cơ hội để tỉnh đánh giá, nhìn nhận lại một cách khách quan, toàn diện về công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền. Đặc biệt, thông qua kiểm toán ngân sách địa phương, tỉnh Thái Nguyên sẽ được cung cấp thêm thông tin về tình hình quản lý tài chính trên địa bàn, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội cũng như điều hành, quản lý lĩnh vực tài chính tại địa phương. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, trung thực, chính xác cũng như phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các Tổ công tác của Kiểm toán nhà nước khu vực X làm việc đạt hiệu quả cao, đúng thời gian quy định.

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thế Bình, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực X đã bày tỏ quan điểm: Mục tiêu kiểm toán là xác định tính đúng đắn, trung thực của các thông tin tài chính; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công. Qua đó kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách còn bất cập; phát hiện kịp thời các sai phạm để chấn chỉnh. Đồng chí Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực X yêu cầu các thành viên trong Đoàn kiểm toán thực hiện nghiêm các quy định của Luật Kiểm toán; làm việc công tâm, khách quan, không sách nhiễu, gây phiền hà cho đơn vị được kiểm toán; chỉ kiểm toán trong phạm vi kiểm toán theo kế hoạch đã đề ra; chấp hành nghiêm các quy định của địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Cùng với đó, đồng chí đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các địa phương và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các Tổ kiểm toán để sớm hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán theo quy định; các Ban Quản lý dự án và các huyện, thành, thị của tỉnh cần có sự thống nhất trong việc cung cấp thông tin liên quan đến các dự án được kiểm toán…

Thanh Tâm
thainguyen.gov.vn