Truy cập nội dung luôn

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng chủ trì cuộc họp về phương án bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị

Ngày 1/4, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo phương án bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị để thực hiện Dự án Khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm TP. Thái Nguyên, trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh và tiến độ thực hiện Dự án Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Dự án Sân vận động Thái Nguyên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Tổ công tác tham mưu bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản công để thực hiện Dự án Khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm TP. Thái Nguyên và trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên (gọi tắt là Tổ công tác) đã báo cáo phương án đề xuất, tiến độ bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị. Theo đó, có 22 cơ quan, đơn vị liên quan cần bố trí khu đất, trụ sở làm việc và đến thời điểm này, đã có Tỉnh đoàn Thái Nguyên và Sở Tài chính được sắp xếp chuyển đến trụ sở mới…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh: Việc sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị là nhiệm vụ quan trọng của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Tổ công tác đẩy nhanh tiến độ thực hiện bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị; thực hiện ngay việc sắp xếp đối với các đơn vị đã xác định được trụ sở mới. Đối với các trụ sở dự kiến xây dựng mới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thành viên Tổ công tác căn cứ chức năng, nhiệm vụ đẩy nhanh việc thực hiện lập dự án, bố trí nguồn vốn thực hiện theo phương án đã được duyệt. Cùng với đó, đồng chí cũng đề nghị các thành viên Tổ công tác nâng cao ý thức, trách nhiệm và kịp thời báo cáo những vướng mắc, chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị. Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, đôn đốc, báo cáo công việc liên quan, đồng thời rà soát các văn bản gửi xin ý kiến bộ, ngành để thực hiện./.

Trần Huyền
thainguyen.gov.vn