Truy cập nội dung luôn

Phiên họp thứ 17, Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV

Ngày 27/5, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 17 của Thường trực HĐND tỉnh nhằm cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Dự Phiên họp có các đồng chí: Đặng Xuân Trường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thái Hanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường phát biểu tại Phiên họp

Tại Phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với Báo cáo kết quả khảo sát và một số nội dung liên quan đến tổ chức Phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh về việc triển khai và kết quả thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2021; Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh từ sau Phiên họp thứ 16 đến nay; dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh Thái Nguyên và một số tờ trình liên quan đến công tác cán bộ.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các tổ khảo sát và cơ quan giúp việc chuẩn bị chu đáo chương trình, nội dung để tổ chức và truyền hình trực tiếp Phiên giải trình, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Qua đó, khẳng định vai trò của đại biểu dân cử và từng bước đáp ứng kỳ vọng của cử tri và Nhân dân trên địa bàn. Đối với các nội dung khác, giao cơ quan chuyên môn tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.

Thành Chung
thainguyen.gov.vn