Truy cập nội dung luôn

Quan tâm đến dân, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể trong thực hiện nhiệm vụ

Quan tâm đến dân, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể trong thực hiện nhiệm vụ - Đây là nội dung được đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp về công tác dân vận, giai đoạn 2016 - 2021, ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026 giữa Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy diễn ra chiều nay (5/4).

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết Chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh; trưởng các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh và lãnh đạo các phòng, ban liên quan.

Giai đoạn 2016 - 2021, các cơ quan đã nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện tốt các nội dung Chương trình phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các cấp chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác dân vận. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường; cải cách hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được quan tâm chú trọng. Trong giai đoạn, các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh đã tiếp trên 38.500 lượt công dân, 408 lượt đoàn đông người, tiếp nhận gần 22.600 đơn các loại. Phong trào thi đua dân vận khéo được triển khai hiệu quả gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được gần 6.500 mô hình dân vận khéo với trên 2.900 mô hình tập thể và hơn 3.500 điển hình cá nhân...

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026 với mục đích: Thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng về công tác dân vận, Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 21/7/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác dân vận; thúc đẩy, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu về công tác dân vận; nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch, phục vụ Nhân dân. Chương trình phối hợp gồm 07 nội dung chính cũng như phân công trách nhiệm cụ thể giữa Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng đánh giá cao kết quả đạt được về công tác dân vận trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh. Đồng chí đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy kịp thời triển khai các nội dung Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026 về công tác dân vận. “Quan tâm đến người dân, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể; nâng cao chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết các vấn đề liên quan đến người dân; tiếp cận người dân theo nhiều góc độ như tiếp xúc cử tri, tiếp dân, đối thoại. Bên cạnh đó, các đoàn thể phải tích cực vào cuộc trong triển khai công tác dân vận để tạo ra sự đồng thuận, ủng hộ của người dân trong quá trình triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và chia sẻ với Nhân dân thì sẽ không để xảy ra những bức xúc trong quá trình triển khai các dự án; làm dân vận tốt thì sẽ hạn chế xảy ra các sai phạm…” - Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh.

Xuân Huy - Thành Chung
thainguyen.gov.vn