Truy cập nội dung luôn

Khảo sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tiếp tục chương trình khảo sát, ngày 26/4, Đoàn khảo sát Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đã khảo sát việc thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên; Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tâm thần kinh Thái Nguyên. Tham gia Đoàn khảo sát có lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đoàn khảo sát làm việc tại Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tâm thần kinh Thái Nguyên

Thời gian qua, Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tâm thần kinh Thái Nguyên đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, điều trị và phục hồi chức năng cho các đối tượng được nuôi dưỡng, điều trị; kết hợp nhiều phương pháp phù hợp với từng loại bệnh và từng đối tượng nên số bệnh nhân khỏe mạnh, tỉnh táo ngày càng tăng…

Đối với Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên, trong những năm qua, Trung tâm luôn khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch trong công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ và các hoạt động trợ giúp xã hội khác; đảm bảo triển khai, thực hiện kịp thời các chính sách trợ giúp xã hộivà hỗ trợ cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại như: Công tác tổ chức hoạt động ngoại khóa cho đối tượng bảo trợ còn hạn chế, đặc biệt là nhóm người cao tuổi; chưa có cán bộ làm công tác xã hội ở cơ sở vì hiện nay cộng tác viên công tác xã hội chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm nên nhiều thông tin phản ánh chưa kịp thời, nhiều vụ việc không được phát hiện sớm; một số địa phương còn lúng túng trong việc xác định đối tượng đủ điều kiện và lập hồ sơ, thủ tục đưa đối tượng bảo trợ vào Trung tâm chăm sóc.

Tại buổi khảo sát, đại diện các trung tâm đã đề xuất, kiến nghị một số nội dung như: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xã hội; sớm ban hành Luật Nghề công tác xã hội cũng như xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành để tạo hành lang pháp lý giải quyết các vấn đề liên quan đến thực hành công tác xã hội tại cộng đồng, đặc biệt là vấn đề can thiệp, hỗ trợ trường hợp cần bảo vệ khẩn cấp; sớm ban hành quyết định về chính sách trợ giúp xã hội cụ thể với nhóm đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, người khuyết tật..

Đoàn khảo sát cũng trao đổi, làm rõ các vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan đến mức chuẩn trợ cấp xã hội; cơ chế, chính sách; nguồn kinh phí cấp hàng năm cho lĩnh vực công tác xã hội; cơ sở pháp lý trong việc trích tiền ăn từ tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp ưu đãi người có công; tiêu chí tiếp nhận các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp…

Đoàn khảo sát thăm và tặng quà cho các đối tượng đang được chăm sóc Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn khảo sát đã chia sẻ những khó khăn với các trung tâm; đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các trung tâm trong triển khai, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo trợ xã hội thời gian qua. Đồng chí đề nghị các trung tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi và người khuyết tật. Trong quá trình thực hiện cần huy động, lồng ghép các nguồn lực khác để hỗ trợ các đối tượng yếu thế được nhiều hơn, hạn chế tình trạng bỏ sót đối tượng. Đối với các ý kiến tại buổi khảo sát, Đoàn khảo sát sẽ tiếp thu, tổng hợp để đề nghị cơ quan có thẩm quyền bổ sung, chỉnh sửa phù hợp.

Nhân dịp này, Đoàn khảo sát Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh cũng đã đến thăm và tặng quà cho các đối tượng đang được chăm sóc và điều trị tại các trung tâm.

Đức Cường (VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)
thainguyen.gov.vn